Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Četrtek, 18. december 2008 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ***I - Računovodske zahteve za srednje velika podjetja (razprava)
 3.Evropska javna listina - E-pravosodje - Čezmejne posledice pravnega varstva odraslih (razprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Sprememba Medinstitucialnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Uporaba instrumenta prilagodljivosti: instrument za hitro odzivanje na naraščajoče cene hrane v državah v razvoju (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Sprememba proračuna št. 10/2008 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.6.Predlog splošnega proračuna za leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (glasovanje)
  
6.7.Predlog splošnega proračuna za leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (glasovanje)
  
6.8.Konvencija o premični opremi in protokol k tej konvenciji o letalski opremi * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.9.Evropski akcijski načrt za poklicno mobilnost (2007–2010) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.10.Vseživljenjsko učenje za znanje, ustvarjalnost in inovacije – Izvajanje delovnega programa "Izobraževanje in usposabljanje 2010" (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.11.Direktiva o igračah ***I (glasovanje)
  
6.12.Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ***I (glasovanje)
  
6.13.Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) ***I (glasovanje)
  
6.14.Vrednostni papirji in dogovori o finančnem zavarovanju ***I (glasovanje)
  
6.15.Sistemi zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu ***I (glasovanje)
  
6.16.Zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ***I (glasovanje)
  
6.17.Pristop Sveta k reviziji Uredbe OLAF (glasovanje)
  
6.18.Ocena in prihodnji razvoj agencije FRONTEX in evropskega sistema za nadzorovanje meja (EUROSUR) (glasovanje)
  
6.19.Vpliv ponarejanja na mednarodno trgovino (glasovanje)
  
6.20.Računovodske zahteve za srednje velika podjetja (glasovanje)
  
6.21.Evropska javna listina (glasovanje)
  
6.22.E-pravosodje (glasovanje)
  
6.23.Čezmejne posledice pravnega varstva odraslih (glasovanje)
  
6.24.Možnosti za utrditev miru in izgradnjo države v pokonfliktnih razmerah (glasovanje)
 7.Sestava Parlamenta
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Predložitev dokumentov
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
13.1.Zimbabve
  
13.2.Nikaragva
  
13.3.Rusija: napadi na zagovornike človekovih pravic in postopek glede umora Ane Politkovske
 14.Čas glasovanja
  
14.1.Zimbabve (glasovanje)
  
14.2.Nikaragva (glasovanje)
  
14.3.Rusija: napadi na zagovornike človekovih pravic in postopek glede umora Ane Politkovske (glasovanje)
 15.Predložitev skupnih stališč Sveta
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)
 18.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 19.Datum naslednjih sej
 20.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (222 kb) Seznam navzočih (56 kb)       
 
Zapisnik (173 kb) Seznam navzočih (22 kb) Izidi glasovanj (1005 kb) Izid poimenskega glasovanja (1219 kb) 
 
Zapisnik (230 kb) Seznam navzočih (62 kb) Izidi glasovanj (214 kb) Izid poimenskega glasovanja (383 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov