Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning ***I - Redovisningsskyldigheter för medelstora företag (debatt)
 3.Europeisk bestyrkt handling - E-juridik - Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Omröstning
  
6.1.Ändring i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Ändringförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen: insats för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Förslag till ändringsbudget nr 10/2008 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (omröstning)
  
6.7.Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (omröstning)
  
6.8.Konvention om flyttbar egendom och dess protokoll om luftfartsutrustning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.9.EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna (2007–2010) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.10.Livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation - Genomförande av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.11.Leksaksdirektivet ***I (omröstning)
  
6.12.Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning ***I (omröstning)
  
6.13.Europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen ***I (omröstning)
  
6.14.Överföring av värdepapper och ställande av finansiell säkerhet ***I (omröstning)
  
6.15.System för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen ***I (omröstning)
  
6.16.Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning ***I (omröstning)
  
6.17.Rådets metoder för att se över Olafförordningen (omröstning)
  
6.18.Utvärdering och framtida utveckling av Frontex och det europeiska gränsbevakningssystemet Eurosur (omröstning)
  
6.19.Varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln (omröstning)
  
6.20.Redovisningsskyldigheter för medelstora företag (omröstning)
  
6.21.Europeisk bestyrkt handling (omröstning)
  
6.22.E-juridik (omröstning)
  
6.23.Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser (omröstning)
  
6.24.Utvecklingsperspektiv för freds- och nationsuppbyggnad efter konflikter (omröstning)
 7.Parlamentets sammansättning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Inkomna dokument
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
13.1.Zimbabwe
  
13.2.Nicargaua
  
13.3.Ryssland: Attacker mot försvarare av mänskliga rättigheter och rättegången om mordet på Anna Politkovskaya
 14.Omröstning
  
14.1.Zimbabwe (omröstning)
  
14.2.Nicargaua (omröstning)
  
14.3.Ryssland: Attacker mot försvarare av mänskliga rättigheter och rättegången om mordet på Anna Politkovskaya (omröstning)
 15.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (225 kb) Närvarolista (56 kb)       
 
Protokoll (179 kb) Närvarolista (22 kb) Omröstningsresultat (1201 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1212 kb) 
 
Protokoll (237 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (207 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (383 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy