Index 
Jegyzőkönyv
PDF 246kWORD 183k
2008. december 18., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A középvállalkozások közzétételre és összevont beszámoló készítésére vonatkozó kötelezettségei ***I - A középvállalkozások számviteli kötelezettségei (vita)
 3.Európai közokirat - E-igazságszolgáltatás - A felnőttek jogi védelme: határokon átnyúló kérdések (vita)
 4.Köszöntés
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.Szavazások órája
  
6.1.A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.2.A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.3.Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.4.A rugalmassági eszköz igénybevétele (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.5.10/2008. sz. költségvetési módosítástervezet (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.6.2009. évi általános költségvetési tervezet, a Tanács által módosított formában (minden szakasz) (szavazás)
  
6.7.2009. évi általános költségvetési tervezet, a Tanács által módosított formában (minden szakasz) (szavazás)
  
6.8.A mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezmény és az egyezmény légi járművekkel kapcsolatos kérdéseiről szóló, ahhoz csatolt jegyzőkönyv * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.9.Az európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési terv (2007-2010) (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.10.Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása a tudás, a kreativitás és az innováció fejlesztése érdekében : az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósítása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.11.A játékok biztonsága ***I (szavazás)
  
6.12.A szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete ***I (szavazás)
  
6.13.Az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) ***I (szavazás)
  
6.14.Az elszámolások véglegessége és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások ***I (szavazás)
  
6.15.A betétbiztosítási rendszerek a fedezeti szint és a kifizetési határidő vonatkozásában ***I (szavazás)
  
6.16.A középvállalkozások közzétételre és összevont beszámoló készítésére vonatkozó kötelezettségei ***I (szavazás)
  
6.17.Az OLAF-rendelet felülvizsgálatára vonatkozó tanácsi megközelítés (szavazás)
  
6.18.A Frontex ügynökség és az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) értékelése és jövőbeni fejlesztése (szavazás)
  
6.19.A hamisítás hatása a nemzetközi kereskedelemre (szavazás)
  
6.20.A középvállalkozások számviteli kötelezettségei (szavazás)
  
6.21.Európai közokirat (szavazás)
  
6.22.E-igazságszolgáltatás (szavazás)
  
6.23.A felnőttek jogi védelme: határokon átnyúló kérdések (szavazás)
  
6.24.A béke megszilárdulásának és állam építésének kilátásai a konfliktus utáni helyzetekben (szavazás)
 7.A Parlament tagjai
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
13.1.Zimbabwe
  
13.2.Nicaragua
  
13.3.Oroszország: az emberi jogok védelmezőivel szembeni agresszió és eljárás Anna Politkovszkaja meggyilkolása tárgyában
 14.Szavazások órája
  
14.1.Zimbabwe (szavazás)
  
14.2.Nicaragua (szavazás)
  
14.3.Oroszország: az emberi jogok védelmezőivel szembeni agresszió és eljárás Anna Politkovszkaja meggyilkolása tárgyában (szavazás)
 15.A Tanács közös álláspontjainak közlése
 16.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 17.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)
 18.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 19.A következő ülések időpontjai
 20.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05 órakor nyitják meg.


2. A középvállalkozások közzétételre és összevont beszámoló készítésére vonatkozó kötelezettségei ***I - A középvállalkozások számviteli kötelezettségei (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások egyes közzétételi követelményei és a konszolidált beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében történő módosításáról [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

A Bizottság nyilatkozata: A középvállalkozások számviteli kötelezettségei

Ieke van den Burg előterjeszti a jelentést.

Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz

Felszólal: Kristian Vigenin (az ECON bizottság véleményének előadója), Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Sharon Bowles, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Louis, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Jacques Toubon.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Ewa Tomaszewska.

Felszólal: Rachida Dati (a Tanács soros elnöke), Jacques Barrot és Ieke van den Burg.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

Giuseppe Gargani, a JURI bizottság nevében, a kis- és középvállalkozásokra, különösen a mikrovállalkozásokra vonatkozó számviteli követelményekről (B6-0626/2008)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.18-i jegyzőkönyv 6.16. pont és 2008.12.18-i jegyzőkönyv 6.20. pont .


3. Európai közokirat - E-igazságszolgáltatás - A felnőttek jogi védelme: határokon átnyúló kérdések (vita)

Jelentés az európai közokiratra vonatkozó ajánlásokkal a Bizottság számára [2008/2124(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az e-igazságszolgáltatásról [2008/2125(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0467/2008)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a felnőttek jogi védelméről és annak határokon átnyúló vonatkozásairól [2008/2123(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

Manuel Medina Ortega előterjeszti a jelentést.

Diana Wallis előterjeszti a jelentést.

Antonio López-Istúriz White előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Rachida Dati (a Tanács soros elnöke) és Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Panayiotis Demetriou (a LIBE bizottság véleményének előadója), Luca Romagnoli (a LIBE bizottság véleményének előadója), Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Manuel Medina Ortega, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Diana Wallis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Rareş-Lucian Niculescu, Neena Gill, Cristian Silviu Buşoi, Bogusław Rogalski, Dushana Zdravkova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Toomas Savi és Costas Botopoulos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicolae Vlad Popa, Armando França, Marcin Libicki, Luca Romagnoli, Reinhard Rack és Czesław Adam Siekierski.

Felszólal: Rachida Dati, Jacques Barrot, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Jacques Toubon (a catch the eye” eljárás szerint), és Antonio López-Istúriz White.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.18-i jegyzőkönyv 6.21. pont , 2008.12.18-i jegyzőkönyv 6.22. pont és 2008.12.18-i jegyzőkönyv 6.23. pont .

(Az ülést 11.00 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 11.35 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

4. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a vietnami parlament Nguyen Van Son, a nevezett parlament külügyi bizottságának elnöke által vezetett küldöttségét, amelynek tagjai a hivatalos galérián foglaltak helyet.


5. A képviselőcsoportok tagjai

Sylwester Chruszcz csatlakozott az UEN képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2008. december 18.

°
° ° °

Felszólal: Nicolae Vlad Popa, aki üdvözli, hogy a fibromyalgiáról szóló, 0069/2008 sz. írásbeli nyilatkozat (2008.12.17-i jegyzőkönyv 4. pont) megkapta az Európai Parlament képviselői többségének aláírását (az elnök egyetért a felszólalóval).


6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosításáról [2008/2320(ACI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Jo Leinen (A6-0509/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0617)


6.2. A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosításáról [2008/2325(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A6-0504/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0618)


6.3. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés javaslatról, amelynek tárgya az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat [COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A6-0474/2008)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0619)


6.4. A rugalmassági eszköz igénybevétele (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a rugalmassági eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A6-0493/2008)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0620)


6.5. 10/2008. sz. költségvetési módosítástervezet (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 10/2008. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről:
III. szakasz - Bizottság [16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0621)


6.6. 2009. évi általános költségvetési tervezet, a Tanács által módosított formában (minden szakasz) (szavazás)

Módosítástervezetek az általános költségvetéshez, a Tanács által módosítva.

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

Az elfogadott módosítások az „elfogadott szövegek” mellékletében találhatók.

Éric Woerth (a Tanács soros elnöke) a következő nyilatkozatot teszi:

A költségvetési tervezet második olvasatáról folytatott szavazás a költségvetési hatóság két letéteményese között és a Bizottsággal folytatott, rendkívül magas szintű együttműködéssel jellemezhető folyamat utolsó szakaszát képezi. Szeretném hálásan megköszönni a közreműködését valamennyi résztvevőnek, közöttük Reimer Bögének, a Költségvetési Bizottság elnökének, Jutta Haug és Janusz Lewandowski jelentéstevőknek, valamint Dalia Grybauskaité biztosnak.

A november 21-i egyeztető ülésünkön egy kiegyensúlyozott költségvetést határoztunk meg, amely az Európai Unió politikáinak megfelelő mértékű finaszírozást biztosít, és egyúttal megóvja az európai adófizetők érdekeit is. Sikerült közösen megtalálnunk az élelmiszertámogatás módozatait, ezáltal eleget téve a fejlődő országokkal szembeni kötelességeinknek, és közös munkánknak köszönhetően kirajzolódtak azok a kézzelfogható intézkedések, amelyek lehetővé teszik a kohéziós politika zsákutcából történő kivezetését, így végre megkezdődhet a 2007-2013 közötti időszakra szóló programok megvalósítása.

E kezdeményezés jelentőségét az Európai Tanács ülésén az állam- és kormányfők is hangsúlyozták, ez ugyanis fontos része a gazdasági válságra adott európai válasznak, amellyel kapcsolatban haladéktalanul folytatnunk kell az elkezdett munkát. Az önök szavazása az egyeztetés eredményeit kétségtelenné és kézzelfoghatóvá teszik, a Szerződés által meghatározott eljárással összhangban, így megerősíthetem, hogy a Tanács elfogadja az Önök második olvasatából fakadó legmagasabb növelési arányt.»

Az elnök ezt tudomásul veszi, és a következő nyilatkozatot teszi:

«Megállapítom, hogy a költségvetési eljárás a Szerződés és a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás rendelkezéseinek megfelelően lezárult. Megállapítom továbbá, hogy a nevezett intézményközi megállapodás 3. pontja szerint a Tanács és a Parlament megegyeztek abban, hogy elfogadják a nem kötelező kiadásoknak a Parlament második olvasatából fakadó legmagasabb emelési arányát. Mindezek alapján a költségvetési eljárás befejezettnek, és a költségvetés véglegesen elfogadottnak nyilvánítható.».

Az elnök kéri, hogy Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (a Bizottság tagja), Reimer Böge (a BUDG bizottság elnöke), valamint Jutta Haug és Janusz Lewandowski jelentéstevők csatlakozzanak hozzá.

Az elnök, Éric Woerth és Dalia Grybauskaitė aláírják a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítását (Jo Leinen-jelentés A6-0509/2008 és Reimer Böge-jelentés A6-0504/2008).

Az elnök és Éric Woerth aláírják az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló határozatot (Reimer Böge-jelentés, A6-0474/2008), valamint a rugalmassági eszköz igénybevételéről szóló határozatot (Reimer Böge-jelentés, A6-0493/2008).

Az elnök aláírja a költségvetést.


6.7. 2009. évi általános költségvetési tervezet, a Tanács által módosított formában (minden szakasz) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2009. évi általános költségvetési tervezetéről, a Tanács által módosított formában (minden szakasz)
[16257/2008 – C6 0457/2008 – 2008/2026(BUD)]
és
a következő módosító indítványok:
1/2009 [SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6 0344/2008]
2/2009 [SEC(2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008]
3/2009 [SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008]
I. szakasz: Európai Parlament
II. szakasz: Tanács
III. szakasz: Bizottság
IV. szakasz: Bíróság
V. szakasz: Számvevőszék
VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
VII. szakasz: Regionális Bizottság
VIII. szakasz: Európai ombudsman
IX. szakasz: Európai adatvédelmi biztos - Költségvetési Bizottság. Társelőadók: Janusz Lewandowski és Jutta Haug (A6-0486/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0622)

Felszólalások a szavazásról:

Jutta Haug (előadó) szóbeli módosító javaslatokat tesz, amelyek célja egy új (3a) bekezdés, illetve egy új (34a) bekezdés betoldása. A szóbeli módosító javaslatokat elfogadják.


6.8. A mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezmény és az egyezmény légi járművekkel kapcsolatos kérdéseiről szóló, ahhoz csatolt jegyzőkönyv * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés módosított javaslatról, amelynek tárgya a Tanács határozata a 2001. november 16-án Cape Townban együttesen elfogadott, a mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezménynek és az egyezmény légi járművekkel kapcsolatos kérdéseiről szóló, ahhoz csatolt jegyzőkönyvnek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről [COM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Georgios Papastamkos (A6-0506/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Georgios Papastamkos az eljárási szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0623)


6.9. Az európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési terv (2007-2010) (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési tervről (2007-2010) [2008/2098(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0624)


6.10. Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása a tudás, a kreativitás és az innováció fejlesztése érdekében : az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósítása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az egész életen át tartó tanulás megvalósítása a tudás, a kreativitás és az innováció fejlesztése érdekében : az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósítása [2008/2102(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Ljudmila Novak az eljárási szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0625)


6.11. A játékok biztonsága ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a játékok biztonsága [COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

Felszólal: Herbert Reul és Hannes Swoboda a szavazás lefolytatásáról (az elnök azt válaszolja, hogy érveit továbbítani fogja az Elnökök Értekezletéhez), Evelyne Gebhardt, aki kéri, hogy a Bizottság tegyen nyilatkozatot a zárószavazás előtt, Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke), Hannes Swoboda aki kéri, hogy kerüljön sor a szavazásra, de a zárószavazást egy későbbi napon tartsák, és Jacques Toubon aki kéri, hogy a zárószavazást az eredeti terveknek megfelelően ma tartsák meg.

A Parlament elektronikus szavazással (354 mellette, 187 ellene, 12 tartózkodással) a szavazás lefolytatása mellett határoz, a zárószavazást is ideértve.

Felszólal: Bernd Posselt.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0626)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0626)


6.12. A szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakerete ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács ajánlására irányuló javaslatról, amelynek tárgya a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról [COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jan Andersson (A6-0438/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0627)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0627)


6.13. Az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács ajánlására irányuló javaslatról, amelynek tárgya az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról [COM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Thomas Mann (A6-0424/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0628)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0628)


6.14. Az elszámolások véglegessége és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodások ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosítása [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0629)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0629)


6.15. A betétbiztosítási rendszerek a fedezeti szint és a kifizetési határidő vonatkozásában ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosítása [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A6-0494/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0630)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0630)


6.16. A középvállalkozások közzétételre és összevont beszámoló készítésére vonatkozó kötelezettségei ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások egyes közzétételi követelményei és a konszolidált beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében történő módosítása [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0631)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0631)


6.17. Az OLAF-rendelet felülvizsgálatára vonatkozó tanácsi megközelítés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0627/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0632)


6.18. A Frontex ügynökség és az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) értékelése és jövőbeni fejlesztése (szavazás)

Jelentés a Frontex ügynökségről és az európai határőrizeti rendszerről (EUROSUR) értékelése és jövőbeni fejlesztése [2008/2157(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0633)

Felszólalások a szavazásról:

Javier Moreno Sánchez (előadó) módosító szóbeli javaslatot tesz a 4. módosításhoz, amelyet elfogadnak.

Renate Weber módosító szóbeli javaslatot tesz a 7. módosításhoz, amelyet elfogadnak.


6.19. A hamisítás hatása a nemzetközi kereskedelemre (szavazás)

Jelentés a hamisítás nemzetközi kereskedelemre gyakorolt hatásáról [2008/2133(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0634)

Felszólalások a szavazásról:

Carl Schlyter a 15. bekezdés törlésére irányuló szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfgoadnak.


6.20. A középvállalkozások számviteli kötelezettségei (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0626/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0635)


6.21. Európai közokirat (szavazás)

Jelentés az európai közokiratra vonatkozó ajánlásokról a Bizottság számára [2008/2124(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0636)

Felszólal: Hartmut Nassauer a Susta-jelentésről (A6-0447/2008) folytatott szavazás eredményéről.


6.22. E-igazságszolgáltatás (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az e-igazságszolgáltatásról [2008/2125(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0467/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0637)

Felszólal: Daniel Caspary a szavazás lefolytatásáról.


6.23. A felnőttek jogi védelme: határokon átnyúló kérdések (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a felnőttek jogi védelméről és annak a határokon átnyúló vonatkozásairól [2008/2123(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0638)


6.24. A béke megszilárdulásának és állam építésének kilátásai a konfliktus utáni helyzetekben (szavazás)

Jelentés a béke megszilárdulásának és állam építésének kilátásairól a konfliktus utáni helyzetekben [2008/2097(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Nirj Deva (A6-0445/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0639)


ELNÖKÖL: Martine ROURE
alelnök

7. A Parlament tagjai

Piia-Noora Kauppi írásban közölte, hogy 2009.01.01-jei hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 4. cikke (1) és (7) bekezdésének megfelelően megállapítja az üresedést, és erről értesíti az érintett tagállamot.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PSE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

ENVI bizottság: Maria Berger

az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság: Maria Berger

az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Maria Berger


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Janusz Lewandowski és Jutta Haug jelentése - A6-0486/2008: Zuzana Roithová és Frank Vanhecke

Marianne Thyssen-jelentés - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott és Miroslav Mikolášik

Thomas Mann-jelentés - A6-0424/2008: Milan Gaľa

Christian Ehler-jelentés - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Az OLAF-rendelet felülvizsgálatára vonatkozó tanácsi megközelítés: Frank Vanhecke

Javier Moreno Sánchez-jelentés - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

Gianluca Susta-jelentés - A6-0447/2008: Philip Claeys és Syed Kamall

Antonio López-Istúriz White-jelentés - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

Nirj Deva-jelentés - A6-0445/2008: Kathy Sinnott és Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács határozata a több tagállam által indított európai metrológiai kutatási és fejlesztési programban való közösségi részvételről (COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD))

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

IMCO

- Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról (COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

utalva:

illetékes :

TRAN

vélemény :

JURI, IMCO

- Javaslat: a Tanács rendelete a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról (COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS))

utalva:

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat: a Tanács irányelve a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről (COM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS))

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI, BUDG, ECON, TRAN

2) a képviselők

2.1) állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 113. cikke)

- Nicolae Vlad Popa. Állásfoglalásra irányuló indítvány a megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszerekre irányuló uniós kutatásokról (B6-0625/2008)

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI


(A 13.05 órakor megszakított ülést 15.05 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


13. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2008.12.16-i jegyzőkönyv 2. pont .)


13.1. Zimbabwe

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 és B6-0643/2008

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Erik Meijer, Mikel Irujo Amezaga, Andrzej Tomasz Zapałowski és Charles Tannock előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Ioannis Kasoulides, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Zdzisław Zbigniew Podkański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Michael Gahler, Ewa Tomaszewska és Kathy Sinnott.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.18-i jegyzőkönyv 14.1. pont .


13.2. Nicaragua

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 és B6-0644/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Pedro Guerreiro, Leopold Józef Rutowicz, Raül Romeva i Rueda és Fernando Fernández Martín előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Josu Ortuondo Larrea és Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.18-i jegyzőkönyv 14.2. pont .


13.3. Oroszország: az emberi jogok védelmezőivel szembeni agresszió és eljárás Anna Politkovszkaja meggyilkolása tárgyában

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 és B6-0646/2008

Marios Matsakis, Józef Pinior, Erik Meijer, Tunne Kelam és Ewa Tomaszewska előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Janusz Onyszkiewicz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mikel Irujo Amezaga, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Andrzej Tomasz Zapałowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Bernd Posselt.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: John Bowis, Paulo Casaca, Zbigniew Zaleski és Marcin Libicki.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.12.18-i jegyzőkönyv 14.3. pont .


14. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


14.1. Zimbabwe (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 és B6-0643/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0628/2008

(amely a B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 és B6-0643/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt és Maria Martens, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle és Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall és Thierry Cornillet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0640)

(A B6-0634/2008 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


14.2. Nicaragua (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 és B6-0644/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0629/2008

(amely a B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 és B6-0644/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt és Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano és Raimon Obiols i Germà, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0641)

(A B6-0635/2008 és B6-0640/2008 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások a szavazásról:

Manuel Medina Ortega szóbeli módosító javaslatokat tesz a (2) bekezdéshez, valamint az A és F preambulumbekezdésekhez. A szóbeli módosító javaslatokat elutasítják.


14.3. Oroszország: az emberi jogok védelmezőivel szembeni agresszió és eljárás Anna Politkovszkaja meggyilkolása tárgyában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 és B6-0646/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0630/2008

(amely a B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 és B6-0646/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock és Christopher Beazley, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin és Józef Pinior, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Toomas Savi, Marco Cappato, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez és Janusz Onyszkiewicz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček és Marie Anne Isler Béguin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0642)

Felszólalások a szavazásról:

Michael Gahler a 6. bekezdéshez szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


15. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az eljárási szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács 2008. december 9.-én elfogadott közös álláspontja a hajótulajdonosok tengeri biztosítási kárigényre vonatkozó biztosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD))
utalva: illetékes: TRAN

- A Tanács 2008. december 9.-én elfogadott közös álláspontja a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD))
utalva: illetékes: TRAN

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2008. december 19.


16. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 45. cikke)

CULT bizottság

- Jobb iskolák: az európai együttműködés menetrendje (2008/2329(INI))
(vélemény: EMPL)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2008.12.11)

- A bevándorlók gyermekeinek oktatása (2008/2328(INI))
(vélemény: EMPL, LIBE)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2008.12.11)

DEVE bizottság

- Egy évvel Lisszabon után: működésben az EU és Afrika közötti partnerség (2008/2318(INI))
(vélemény: AFET, INTA)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2008.12.11)

- Az AKCS-EU közös parlamenti közgyűlés 2008. évi munkája (2008/2303(INI))
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2008.12.11)

EMPL bizottság

- Megújított szociális menetrend (2008/2330(INI))
(vélemény: FEMM, CULT, ENVI, ITRE, ECON, LIBE)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2008.12.11)

ENVI bizottság

- A géntechnológiával módosított szervezetekről szóló uniós jogszabályok, különösen a 2001/18/EK irányelv, illetve a 1829/2003/EK és a 1830/2003/EK rendelet végrehajtása (2008/2306(INI))
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2008.12.11)

LIBE bizottság

- Közös bevándorláspolitika Európa számára: elvek, fellépések és eszközök (2008/2331(INI))
(vélemény: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2008.12.11)

- A közös európai menekültügyi rendszer jövője (2008/2305(INI))
(vélemény: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2008.12.11)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 114. cikkének (3) bekezdése)

AFET bizottság

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. On non-proliferation and the future of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) (2008/2324(INI))
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2008.12.11)

- A Nemzetközi Büntetőbíróságnak a volt Jugoszláviára vonatkozó megbízatása (2008/2290(INI))
(vélemény: LIBE)

- Az EU és Mexikó közötti stratégiai partnerség (2008/2289(INI))
(vélemény: DEVE, INTA)

- Az Európai Unió és Brazília közötti stratégiai partnerség (2008/2288(INI))
(vélemény: DEVE, INTA)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 192. cikkének (6) bekezdése)

PETI bizottság

- 2008. évi jelentés a Petíciós Bizottság tevékenységéről (2008/2301(INI))
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2008.12.11)

Társbizottságok

FEMM bizottság

- A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))
(vélemény: ITRE)
Társbizottságok FEMM, EMPL
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2008.12.11)

Rendeletmódosítás

AFCO bizottság

- Az eljárási szabályzat általános felülvizsgálata (2007/2124(REG))


17. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

418

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

46

73/2008

Jean-Claude Martinez

19

74/2008

Daniel Strož

16

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

235

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

135

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

43

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

126

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

247

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

86

83/2008

Andreas Mölzer

7

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

46

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

36

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

315

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

154

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

74

89/2008

Bogusław Rogalski

45

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

82

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

90

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

85

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

49

94/2008

Eva-Britt Svensson

164

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

33

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

34

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

8

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

49

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

64

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

136

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

28

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

10

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

68

104/2008

Bill Newton Dunn

3

105/2008

Andreas Mölzer

5

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

23

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

41

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

31


18. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


19. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2009. január 12 - 2009. január 15.


20. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakították.

Az ülést 16.35 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat