Index 
Proces-verbal
PDF 242kWORD 184k
Joi, 18 decembrie 2008 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Obligaţii de prezentare a informaţiilor pentru întreprinderile mijlocii şi obligaţia de a întocmi conturi consolidate ***I - Obligaţiile contabile ale întreprinderilor mijlocii (dezbatere)
 3.Actul autentic european - EJustiţie - Protecţia juridică a adulţilor: implicaţii transfrontaliere (dezbatere)
 4.Urări de bun venit
 5.Componenţa grupurilor politice
 6.Votare
  6.1.Modificarea acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.2.Modificarea acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.3.Mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.4.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate - mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.5.Proiect de buget rectificativ nr. 10/2008 (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.6.Proiect de buget general 2009, modificat de Consiliu (toate secţiunile) (vot)
  6.7.Proiect de buget general 2009, modificat de Consiliu (toate secţiunile) (vot)
  6.8.Convenția privind echipamentele mobile şi protocolul la aceasta privind echipamentele aeronautice * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.9.Planul de acțiune european privind mobilitatea locurilor de muncă (2007-2010) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.10.Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovaţiei - punerea în aplicare a „programului de lucru Educaţie şi formare profesională 2010” (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.11.Siguranţa jucăriilor ***I (vot)
  6.12.Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională ***I (vot)
  6.13.Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) ***I (vot)
  6.14.Operaţiunile cu titluri de valoare şi contractele de garanție financiară ***I (vot)
  6.15.Sisteme de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte nivelul de garanţie şi termenul de rambursare ***I (vot)
  6.16.Obligaţii de prezentare a informaţiilor pentru întreprinderile mijlocii şi obligaţia de a întocmi conturi consolidate ***I (vot)
  6.17.Modalităţi adoptate de Consiliu pentru revizuirea regulamentului OLAF (vot)
  6.18.Evaluarea şi dezvoltarea viitoare a agenţiei FRONTEX şi a sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) (vot)
  6.19.Impactul contrafacerii asupra comerţului internaţional (vot)
  6.20.Obligaţiile contabile ale întreprinderilor mijlocii (vot)
  6.21.Actul autentic european (vot)
  6.22.EJustiţie (vot)
  6.23.Protecţia juridică a adulţilor: implicaţii transfrontaliere (vot)
  6.24.Perspectivele de dezvoltare în materie de instaurare a păcii şi de reconstrucţie naţională în situaţii de postconflict (vot)
 7.Componenţa Parlamentului
 8.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Depunere de documente
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  13.1.Zimbabwe
  13.2.Nicaragua
  13.3.Rusia: agresiuni impotriva apărătorilor drepturilor omului şi procesul privind asasinarea Annei Politkovskaya
 14.Votare
  14.1.Zimbabwe (vot)
  14.2.Nicaragua (vot)
  14.3.Rusia: agresiuni impotriva apărătorilor drepturilor omului şi procesul privind asasinarea Annei Politkovskaya (vot)
 15.Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului
 16.Decizii privind anumite documente
 17.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 18.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 19.Calendarul următoarelor şedinţe
 20.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Obligaţii de prezentare a informaţiilor pentru întreprinderile mijlocii şi obligaţia de a întocmi conturi consolidate ***I - Obligaţiile contabile ale întreprinderilor mijlocii (dezbatere)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe de prezentare a informațiilor impuse întreprinderilor mijlocii și obligația de a întocmi conturi consolidate [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

Declaraţie a Comisiei: Obligaţiile contabile ale întreprinderilor mijlocii

Ieke van den Burg şi-a prezentat raportul.

Jacques Barrot a făcut declaraţia

Au intervenit: Kristian Vigenin (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Jean-Paul Gauzès, în numele Grupului PPE-DE, Sharon Bowles, în numele Grupului ALDE, Patrick Louis, în numele Grupului IND/DEM, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Jacques Toubon.

A intervenit în conformitate cu procedura "catch the eye": Ewa Tomaszewska.

Au intervenit: Rachida Dati (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului), Jacques Barrot şi Ieke van den Burg.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Giuseppe Gargani, în numele Comisiei JURI, referitoare la cerințele în materie de contabilitate ale întreprinderilor mici și mijlocii și în special ale microîntreprinderilor (B6-0626/2008)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.16 al PV din 18.12.2008 şi punctul 6.20 al PV din 18.12.2008.


3. Actul autentic european - EJustiţie - Protecţia juridică a adulţilor: implicaţii transfrontaliere (dezbatere)

Raport conţinând recomandări adresate Comisiei privind actul autentic european [2008/2124(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

Raport privind recomandări adresate Comisiei privind eJustiţia [2008/2125(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Diana Wallis (A6-0467/2008)

Raport privind recomandările adresate Comisiei privind protecţia juridică a adulţilor: implicaţii transfrontaliere [2008/2123(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

Manuel Medina Ortega şi-a prezentat raportul.

Diana Wallis şi-a prezentat raportul.

Antonio López-Istúriz White şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Rachida Dati (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Jacques Barrot.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Panayiotis Demetriou (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Luca Romagnoli (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Jean-Paul Gauzès, în numele Grupului PPE-DE, Manuel Medina Ortega, în numele Grupului PSE, Diana Wallis, în numele Grupului ALDE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, Rareş-Lucian Niculescu, Neena Gill, Cristian Silviu Buşoi, Bogusław Rogalski, Dushana Zdravkova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Toomas Savi şi Costas Botopoulos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicolae Vlad Popa, Armando França, Marcin Libicki, Luca Romagnoli, Reinhard Rack şi Czesław Adam Siekierski.

Au intervenit: Rachida Dati, Jacques Barrot, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Jacques Toubon (conform procedurii catch the eye) şi Antonio López-Istúriz White.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.21 al PV din 18.12.2008, punctul 6.22 al PV din 18.12.2008 şi punctul 6.23 al PV din 18.12.2008.

(Şedinţa, suspendată la 11.00 în aşteptarea votării, a fost reluată la 11.35)


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

4. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Adunării Naţionale a RS Vietnam, conduse de Nguen Van Son, preşedintele Comisiei pentru afaceri externe a Adunării Naţionale, care a luat loc în tribuna oficială.


5. Componenţa grupurilor politice

Sylwester Chruszcz s-a înscris în Grupul UEN de la 18 decembrie 2008.

°
° ° °

A intervenit Nicolae Vlad Popa pentru a saluta faptul că declaraţia scrisă 0069/2008 privind fibromialgia (punctul 4 al PV din 17.12.2008) a întrunit semnăturile majorităţii deputaţilor în Parlamentul European (Preşedintele şi-a declarat adeziunea la aceste cuvinte).


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Modificarea acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară *** (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la modificarea acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară [2008/2320(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Jo Leinen (A6-0509/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0617)


6.2. Modificarea acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind proiectul de modificare a acordului interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară [2008/2325(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A6-0504/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0618)


6.3. Mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară [COM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A6-0474/2008)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0619)


6.4. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate - mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate, în conformitate cu punctul 27 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară [COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A6-0493/2008)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0620)


6.5. Proiect de buget rectificativ nr. 10/2008 (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind proiectul de buget rectificatv nr. 10 pentru execiţiul 2008 stabilit de Consiliu la 27 noiembrie 2008 [16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0621)


6.6. Proiect de buget general 2009, modificat de Consiliu (toate secţiunile) (vot)

Proiecte de amendamente la proiectul de buget general, modificat de către Consiliu.

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

Amendamentele adoptate figurează în anexă la „Texte adoptate"

Éric Woerth (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut următoarea declaraţie:

„Votul dumneavoastră asupra celei de-a doua lecturi a proiectului de buget constituie ultima etapă a unei proceduri caracterizate de o bună calitate a cooperării între cele două componente ale autorităţii bugetare şi cu Comisia. Doresc să le mulţumesc din toată inima tuturor actorilor, şi anume preşedintelui Comisiei pentru bugete, Reimer Böge, raportorilor, Jutta Haug şi Janusz Lewandowski, precum şi comisarului Dalia Grybauskaité.

Cu ocazia reuniunii de concertare din 21 noiembrie, am definit, împreună, un buget 2009 echilibrat, care asigură o finanţare adecvată politicilor Uniunii Europene, salvgardând, în acelaşi timp, interesele contribuabililor europeni. Am identificat împreună modalităţile de finanţare a mecanismului alimentar, răspunzând în acest fel nevoii de solidaritate cu ţările în curs de dezvoltare şi am elaborat împreună măsurile concrete, menite să soluţioneze situaţia de blocaj privind politica de coeziune şi să lanseze în cele din urmă programele perioadei 2007-2013.

Importanţa acestei iniţiative a fost subliniată de către şefii de stat şi de guvern cu prilejul Consiliului European, aceasta constituind o componentă majoră a răspunsului european la criza economică, direcţie în care trebuie să ne continuăm cât mai curând lucrările. Votul dumneavoastră asigură concretizarea deplină a rezultatelor concertării şi, în conformitate cu procedura stabilită prin tratat, pot confirma faptul că Consiliul acceptă nivelul maxim de creştere ce rezultă din cea de-a doua lectură.

Preşedintele a luat act de cele de mai sus şi a făcut următoarea declaraţie:

Constat că procedura bugetară s-a încheiat în conformitate cu dispoziţiile tratatului şi ale Acordului interinstituţional din 17 mai 2006. Constat, de asemenea, că, în conformitate cu punctul 13 din AII menţionat, Consiliul şi Parlamentul au convenit să accepte rata maximă de creştere a cheltuielilor neobligatorii care va rezulta în urma celei de-a doua lecturi a Parlamentului. Astfel, procedura bugetară poate fi declarată încheiată, iar bugetul adoptat definitiv.”

Preşedintele i-a invitat pe Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (membră a Comisiei), Reimer Böge (preşedintele Comisiei BUDG), cât şi pe Jutta Haug şi Janusz Lewandowski să i se alăture.

Preşedintele, Éric Woerth şi Dalia Grybauskaitė au semnat modificarea acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (rapoartele Jo Leinen A6-0509/2008 şi Reimer Böge A6-0504/2008).

Preşedintele şi Éric Woerth au semnat decizia de mobilizare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (raportul Reimer Böge A6-0474/2008), precum şi decizia de mobilizare a instrumentului de flexibilitate (raportul Reimer Böge A6-0493/2008).

Preşedintele a semnat bugetul.


6.7. Proiect de buget general 2009, modificat de Consiliu (toate secţiunile) (vot)

Raport privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009, modificat de Consiliu (toate secţiunile) (16257/2008 - C6 0457/2008 - 2008/2026(BUD)) şi scrisorile rectificative nr. 1/2009 (SEC(2008)2435 - 13702/2008 - C6-0344/2008), 2/2009 (SEC (2008)2707 - 16259/2008 - C6-0458/2008) şi nr. 3/2009 (SEC(2008)2840 - 16260/2008 - C6-0459/2008) la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009 - Secţiunea I, Parlamentul European; Secţiunea II, Consiliul; Secţiunea III, Comisia; Secţiunea IV, Curtea de Justiţie; Secţiunea V, Curtea de Conturi; Secţiunea VI, Comitetul Economic şi Social European; Secţiunea VII, Comitetul Regiunilor; Secţiunea VIII, Ombudsmanul European; Secţiunea IX, Controlorul European pentru Protecţia Datelor - Comisia pentru bugete. Coraportori: Janusz Lewandowski şi Jutta Haug (A6-0486/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0622)

Intervenţii privind votul:

Jutta Haug (raportor) a prezentat amendamente orale ce adaugă un alineat (3a) (nou) şi un alineat (34a) (nou), amendamente ce au fost reţinute.


6.8. Convenția privind echipamentele mobile şi protocolul la aceasta privind echipamentele aeronautice * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea modificată de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și a Protocolului la aceasta privind aspecte specifice referitoare la echipamentele aeronavelor, adoptate în comun la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 [COM(2008)0508 - C6-0329/2008 - 2008/0162(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Georgios Papastamkos (A6-0506/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Georgios Papastamkos face o declaraţie în conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din regulament.

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0623)


6.9. Planul de acțiune european privind mobilitatea locurilor de muncă (2007-2010) (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind planul de acțiune european privind mobilitatea locurilor de muncă (2007-2010) [2008/2098(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0624)


6.10. Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovaţiei - punerea în aplicare a „programului de lucru Educaţie şi formare profesională 2010” (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovaţiei - punerea în aplicare a „programului de lucru Educaţie şi formare profesională 2010” [2008/2102(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportoare: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Ljudmila Novak face o declaraţie în conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din regulament.

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0625)


6.11. Siguranţa jucăriilor ***I (vot)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranța jucăriilor [COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

Au intervenit: Herbert Reul şi Hannes Swoboda asupra procedurii de vot (Preşedintele le-a răspuns că propunerile lor vor fi transmise Conferinţei preşedinţilor), Evelyne Gebhardt, care a solicitat o declaraţie din partea Comisiei înaintea votului final, Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei), Hannes Swoboda, care a solicitat să se voteze, dar ca votul final să fie amânat pentru o dată ulterioară şi Jacques Toubon, care a solicitat ca votul final să aibă loc astăzi, aşa cum era prevăzut.

Prin vot electronic (354 pentru, 187 contra, 12 abţineri), Parlamentul a hotărât ca votul să aibă loc, inclusiv votul final.

A intervenit Bernd Posselt.

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0626)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0626)


6.12. Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională ***I (vot)

Raport privind propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui Cadru European de Referință pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională [COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Jan Andersson (A6-0438/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0627)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0627)


6.13. Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului privind înfiinţarea unui Sistem European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională (ECVET) [COM(2008)0180 - C6-0162/2008 - 2008/0070(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Thomas Mann (A6-0424/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0628)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0628)


6.14. Operaţiunile cu titluri de valoare şi contractele de garanție financiară ***I (vot)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare și a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garanție financiară în ceea ce privește sistemele legate și creanțele private [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0629)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0629)


6.15. Sisteme de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte nivelul de garanţie şi termenul de rambursare ***I (vot)

Raport Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce priveşte nivelul de garanţie şi termenul de rambursare [COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Christian Ehler (A6-0494/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0630)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0630)


6.16. Obligaţii de prezentare a informaţiilor pentru întreprinderile mijlocii şi obligaţia de a întocmi conturi consolidate ***I (vot)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește anumite cerințe de prezentare a informațiilor impuse întreprinderilor mijlocii și obligația de a întocmi conturi consolidate [COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Ieke van den Burg (A6-0462/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0631)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0631)


6.17. Modalităţi adoptate de Consiliu pentru revizuirea regulamentului OLAF (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0627/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0632)


6.18. Evaluarea şi dezvoltarea viitoare a agenţiei FRONTEX şi a sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) (vot)

Raport privind evaluarea şi dezvoltarea viitoare a agenţiei FRONTEX şi a sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) [2008/2157(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0633)

Intervenţii privind votarea:

Javier Moreno Sánchez (raportor) a prezentat un amendament oral la amendamentul 4 care a fost reţinut.

Renate Weber a prezentat un amendament oral la amendamentul 7 care a fost reţinut.


6.19. Impactul contrafacerii asupra comerţului internaţional (vot)

Raport referitor la impactul contrafacerii asupra comerțului internațional [2008/2133(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Gianluca Susta (A6-0447/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0634)

Intervenţii privind votarea:

Carl Schlyter a prezentat un amendament oral de eliminare a punctului 15, amendament ce a fost reţinut.


6.20. Obligaţiile contabile ale întreprinderilor mijlocii (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0626/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0635)


6.21. Actul autentic european (vot)

Raport conţinând recomandări adresate Comisiei privind actul autentic european [2008/2124(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0636)

A intervenit Hartmut Nassauer asupra rezultatului votului privind raportul Susta (A6-0447/2008).


6.22. EJustiţie (vot)

Raport privind recomandări adresate Comisiei privind eJustiţia [2008/2125(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Diana Wallis (A6-0467/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0637)

A intervenit Daniel Caspary asupra procedurii de vot.


6.23. Protecţia juridică a adulţilor: implicaţii transfrontaliere (vot)

Raport privind recomandările adresate Comisiei privind protecţia juridică a adulţilor: implicaţii transfrontaliere [2008/2123(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0638)


6.24. Perspectivele de dezvoltare în materie de instaurare a păcii şi de reconstrucţie naţională în situaţii de postconflict (vot)

Raport privind perspectivele de dezvoltare privind instaurarea păcii şi reconstrucţia statului în urma unui conflict [2008/2097(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Nirj Deva (A6-0445/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0639)


PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

7. Componenţa Parlamentului

Piia-Noora Kauppi şi-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 1 ianuarie 2009.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) şi (7) din Regulamentul său de procedură, Parlamentul a constatat existenţa locului vacant şi a informat statul membru în cauză.


8. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului PSE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

ENVI: Maria Berger

Comisia temporară pentru schimbările climatice: Maria Berger

Delegaţia la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Maria Berger


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Janusz Lewandowski şi Jutta Haug - A6-0486/2008: Zuzana Roithová şi Frank Vanhecke

Raport Marianne Thyssen - A6-0441/2008: Ignasi Guardans Cambó, Zuzana Roithová, Hiltrud Breyer, Zita Pleštinská, Kathy Sinnott şi Miroslav Mikolášik

Raport Thomas Mann - A6-0424/2008: Milan Gaľa

Raport Christian Ehler - A6-0494/2008: Zuzana Roithová

B6-0627/2008 Modalităţi adoptate de Consiliu pentru revizuirea regulamentului OLAF: Frank Vanhecke

Raport Javier Moreno Sánchez - A6-0437/2008: Frank Vanhecke, Philip Claeys

Raport Gianluca Susta - A6-0447/2008: Philip Claeys şi Syed Kamall

Raport Antonio López-Istúriz White - A6-0460/2008: Kathy Sinnott

Raport Nirj Deva - A6-0445/2008: Kathy Sinnott şi Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Comunității la un program european de cercetare și dezvoltare metrologică derulat de mai multe state membre (COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile persoanelor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului (COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

JURI, IMCO

- Propunere de regulament al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului (COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de directivă a Consiliului privind obligația statelor membre de a menține un nivel minimal de rezerve de petrol brut și/sau de produse petroliere (COM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI, BUDG, ECON, TRAN

2) de către deputaţi:

2.1) propunere de rezoluţie (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

- Nicolae Vlad Popa. Propunere de rezoluţie referitoare la cercetarea la nivelul Uniunii Europene privind sistemele geotermale îmbunătățite (B6-0625/2008)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI


(Şedinţa, suspendată la 13.05, a fost reluată la 15.05.)

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


13. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 16.12.2008)


13.1. Zimbabwe

Propuneri de rezoluţii B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 şi B6-0643/2008

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Erik Meijer, Mikel Irujo Amezaga, Andrzej Tomasz Zapałowski şi Charles Tannock au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Ioannis Kasoulides, în numele Grupului PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului PSE, şi Zdzisław Zbigniew Podkański, în numele Grupului UEN.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Michael Gahler, Ewa Tomaszewska şi Kathy Sinnott.

A intervenit Jacques Barrot (Vicepreşedintele Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.1 al PV din 18.12.2008.


13.2. Nicaragua

Propuneri de rezoluţii B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 şi B6-0644/2008

Marios Matsakis, Manuel Medina Ortega, Pedro Guerreiro, Leopold Józef Rutowicz, Raül Romeva i Rueda şi Fernando Fernández Martín au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Josu Ortuondo Larrea şi Jacques Barrot (Vicepreşedintele Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.2 al PV din 18.12.2008.


13.3. Rusia: agresiuni impotriva apărătorilor drepturilor omului şi procesul privind asasinarea Annei Politkovskaya

Propuneri de rezoluţii B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 şi B6-0646/2008

Marios Matsakis, Józef Pinior, Erik Meijer, Tunne Kelam şi Ewa Tomaszewska au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE-DE, Janusz Onyszkiewicz, în numele Grupului ALDE, Mikel Irujo Amezaga, în numele Grupului Verts/ALE, Andrzej Tomasz Zapałowski, în numele Grupului UEN, Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM, şi Bernd Posselt.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: John Bowis, Paulo Casaca, Zbigniew Zaleski şi Marcin Libicki.

A intervenit Jacques Barrot (Vicepreşedintele Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.3 al PV din 18.12.2008.


14. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


14.1. Zimbabwe (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0634/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 şi B6-0643/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0628/2008

care înlocuieşte B6-0628/2008, B6-0633/2008, B6-0639/2008, B6-0642/2008 şi B6-0643/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt şi Maria Martens, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle şi Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall şi Thierry Cornillet, în numele Grupului ALDE,

Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE,

Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN,

Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM

Adoptat (P6_TA(2008)0640)

(Propunerea de rezoluţie B6-0634/2008 a devenit caducă.)


14.2. Nicaragua (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0635/2008, B6-0637/2008, B6-0640/2008 şi B6-0644/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0629/2008

care înlocuieşte B6-0629/2008, B6-0631/2008, B6-0637/2008 şi B6-0644/2008):

depusă de următorii deputaţi:

José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt şi Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano şi Raimon Obiols i Germà, în numele Grupului PSE,

Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,

Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN

Adoptat (P6_TA(2008)0641)

(Propunerile de rezoluţii B6-0635/2008 şi B6-0640/2008 au devenit caduce.)

Intervenţii privind votarea:

Manuel Medina Ortega a prezentat amendamente orale la alineatul (2) şi la considerentele A şi F. Amendamentele orale au fost respinse.


14.3. Rusia: agresiuni impotriva apărătorilor drepturilor omului şi procesul privind asasinarea Annei Politkovskaya (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 şi B6-0646/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0630/2008

care înlocuieşte B6-0630/2008, B6-0632/2008, B6-0636/2008, B6-0641/2008, B6-0645/2008 şi B6-0646/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Tunne Kelam, Bernd Posselt, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Michael Gahler, Edward McMillan-Scott, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock şi Christopher Beazley, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin şi Józef Pinior, în numele Grupului PSE,

Toomas Savi, Marco Cappato, Marios Matsakis, Henrik Lax, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marielle De Sarnez şi Janusz Onyszkiewicz, în numele Grupului ALDE,

Bart Staes, Hélène Flautre, Rebecca Harms, Milan Horáček şi Marie Anne Isler Béguin, în numele Grupului Verts/ALE,

Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN,

Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL,

Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM

Adoptat (P6_TA(2008)0642)

Intervenţii privind votarea:

Michael Gahler a prezentat un amendament oral la alineatul (6), amendament ce a fost reţinut.


15. Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului

Preşedintele a anunţat, în temeiul articolului 57 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii comune ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţie comună adoptată de Consiliu la 9 decembrie 2008 în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime (14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD))
retrimis fond: TRAN

- Poziţie comună adoptată de Consiliu la 9 decembrie 2008 în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind respectarea obligaţiilor statelor de pavilion (14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD))
retrimis fond: TRAN

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 19 decembrie 2008.


16. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 45 din Regulamentul de procedură)

CULT

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Better schools: an agenda for European cooperation (2008/2329(INI))
(aviz: EMPL)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 11.12.2008)

- Educarea copiilor de imigranţi (2008/2328(INI))
(aviz: EMPL, LIBE)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 11.12.2008)

DEVE

- Un an de la Lisabona: parteneriatul UE-Africa în acţiune (2008/2318(INI))
(aviz: AFET, INTA)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 11.12.2008)

- Activitatea Adunării parlamentare paritare ACP-UE în 2008 (2008/2303(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 11.12.2008)

EMPL

- Agenda socială reînnoită (2008/2330(INI))
(aviz: FEMM, CULT, ENVI, ITRE, ECON, LIBE)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 11.12.2008)

ENVI

- Aplicarea legislaţiei UE privind OMG, în special Directiva 2001/18/CE şi Regulamentele (CE) nr. 1829/2003 şi 1830/2003 (2008/2306(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 11.12.2008)

LIBE

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile A Common Immigration Policy for Europe: Principles, actions and tools (2008/2331(INI))
(aviz: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL, INTA)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 11.12.2008)

- Viitorul Sistemului european comun de azil (2008/2305(INI))
(aviz: FEMM, DEVE, CULT, AFET, EMPL)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 11.12.2008)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 114 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

AFET

- Neproliferarea armelor nucleare şi viitorul Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare (TNP) (2008/2324(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 11.12.2008)

- Mandatul Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (2008/2290(INI))
(aviz: LIBE)

- Parteneriatul strategic dintre UE şi Mexic (2008/2289(INI))
(aviz: DEVE, INTA)

- Parteneriatul strategic dintre Uniunea Europeană și Brazilia (2008/2288(INI))
(aviz: DEVE, INTA)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 192 alineatul (6) din Regulamentul de procedură)

PETI

- Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiţii 2008 (2008/2301(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 11.12.2008)

Comisii asociate

FEMM

- Îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))
(aviz: ITRE)
Comisii asociate FEMM, EMPL
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 11.12.2008)

Modificarea Regulamentului de procedură

AFCO

- Revizuirea generală a Regulamentului de procedură (2007/2124(REG))


17. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 116 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

418

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

46

73/2008

Jean-Claude Martinez

19

74/2008

Daniel Strož

16

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

235

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

135

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

43

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

126

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

247

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

13

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

86

83/2008

Andreas Mölzer

7

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

46

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

36

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

315

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

154

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

74

89/2008

Bogusław Rogalski

45

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

82

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

90

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

85

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

49

94/2008

Eva-Britt Svensson

164

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

33

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

34

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

8

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

49

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

64

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

136

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

28

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

10

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

68

104/2008

Bill Newton Dunn

3

105/2008

Andreas Mölzer

5

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

23

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

41

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

31


18. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


19. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 12 ianuarie 2009 şi 15 ianuarie 2009.


20. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.35.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berger, Berlato, Berlinguer, Bielan, Blokland, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate