Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. januar 2009 - Strasbourg

4. Parlamentets sammensætning

De kompetente rumænske myndigheder havde meddelt, at Roberta Alma Anastase, Titus Corlăţean, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea og Mihaela Popa var blevet valgt til det rumænske parlament.

Parlamentet tog dette til efterretning og konstaterede i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne til Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk. 1, at deres mandater var ledige at regne fra den 19. december 2008.

De kompetente rumænske myndigheder havde ligeledes meddelt, at Adrian Manole var blevet valgt til Europa-Parlamentet i stedet for Roberta Alma Anastase, Iosif Matula i stedet for Monica Maria Iacob-Ridzi, Călin Cătălin Chiriţă i stedet for Mihaela Popa, Alexandru Nazare i stedet for Petru Filip og Daniel Petru Funeriu i stedet for Dumitru Oprea, med virkning fra den 22. december 2008.

De kompetente finske myndigheder havde meddelt, at Eva-Riitta Siitonen var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Piia-Noora Kauppi med virkning fra den 1. januar 2009.

Da deres mandater endnu ikke var prøvet, eller der ikke var truffet afgørelse om en indsigelse, deltog Adrian Manole, Iosif Matula, Călin Cătălin Chiriţă, Alexandru Nazare, Daniel Petru Funeriu og Eva-Riitta Siitonen i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, forudsat at de i forvejen havde undertegnet erklæringen om, at de ikke besad hverv, der var uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik