Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2009. január 12., Hétfő - Strasbourg

4. A Parlament tagjai

A román hatóságok bejelentették, hogy a következő képviselőket a román parlament képviselőivé választották: Roberta Alma Anastase, Titus Corlăţean, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea és Mihaela Popa.

A Parlament ezt tudomásul veszi és az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (2) bekezdése, valamint az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) bekezdése értelmében megállapítja képviselői helyük 2008. december 19-i hatállyal való megüresedését.

Ugyanezen hatóságok azt is bejelentették, hogy 2008. december 22-i hatállyal a következő képviselőket európai parlamenti képviselővé választották: Roberta Alma Anastase helyére Adrian Manole-t, Monica Maria Iacob-Ridzi helyére Iosif Matulát, Mihaela Popa helyére Călin Cătălin Chiriţă-t, Petru Filip helyére Alexandru Nazarét, Dumitru Oprea helyére Daniel Petru Funeriut.

Az illetékes finn hatóságok bejelentették Eva-Riitta Siitonen kinevezését Piia-Noora Kauppi helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2009. január 1.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Adrian Manole, Iosif Matula, Călin Cătălin Chiriţă, Alexandru Nazare, Daniel Petru Funeriu és Eva-Riitta Siitonen elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat