Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 januari 2009 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

Behöriga rumänska myndigheter hade meddelat att Roberta Alma Anastase, Titus Corlăţean, Petru Filip, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea och Mihaela Popa blivit invalda i det rumänska parlamentet.

Parlamentet noterade detta och fastställde att dessa platser var vakanta från och med den 19 december 2008, i enlighet med artikel 7.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.1 i arbetsordningen.

Samma myndigheter hade även meddelat att följande ledamöter valts till ledamöter av Europaparlamentet, med verkan från och med den 22 december 2008: Adrian Manole i stället för Roberta Alma Anastase, Iosif Matula i stället för Monica Maria Iacob-Ridzi, Călin Cătălin Chiriţă i stället för Mihaela Popa, Alexandru Nazare i stället för Petru Filip och Daniel Petru Funeriu i stället för Dumitru Oprea.

Behöriga finska myndigheter hade meddelat att Eva-Riitta Siitonen utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Piia-Noora Kauppi med verkan från och med den 1 januari 2009.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Adrian Manole, Iosif Matula, Călin Cătălin Chiriţă, Alexandru Nazare, Daniel Petru Funeriu och Eva-Riitta Siitonen fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy