Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 januari 2009 - Strasbourg

5. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PPE-DE-gruppen godkände parlamentet följande förslag:

utskottet TRAN: Robert Atkins var inte längre ordinarie ledamot i detta utskott.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy