Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург

6. Защита на данните (назначаване на Европейския надзорен орган и помощник надзорния орган)

Председателят съобщи, че съгласно член 42 от Регламент (ЕО) №45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година, Председателският съвет на заседание на 8 януари 2009 г. и вследствие на разискванията на комисията LIBE е одобрил съвместното назначаване от Парламента и Съвета на Peter Hustinx за Европейски надзорен орган по защита на данните и на Giovanni Buttarelli – за помощник надзорен орган.

Председателят ще пристъпи в сряда към подписването на решението за назначение съвместно с действащия председател на Съвета.

Правна информация - Политика за поверителност