Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. januar 2009 - Strasbourg

6. Databeskyttelse (udnævnelse af EU's tilsynsførende og assisterende tilsynsførende for databeskyttelse)

Formanden meddelte, at formandskonferencen på sit møde den 8. januar 2009 og efter forhandlinger med LIBE i overensstemmelse med artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 havde godkendt Parlamentets og Rådets fælles udnævnelse af Peter Hustinx til europæisk tilsynsførende for databeskyttelse og Giovanni Buttarelli til assisterende tilsynsførende.

Formanden ville om onsdagen sammen med Rådets formand undertegne denne afgørelse.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik