Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. tammikuuta 2009 - Strasbourg

6. Tietosuoja (Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittäminen)

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous hyväksyi Euroopan parlamentin ja neuvoston 18 päivänä joulukuuta 2000 antaman asetuksen (EY) N:o 45/2001 42 artiklan mukaisesti 8. tammikuuta pitämässään kokouksessa ja LIBE-valiokunnan suosituksesta parlamentin ja neuvoston yhteisen päätöksen nimittää Peter Hustinx Euroopan tietosuojavaltuutetuksi ja Giovanni Buttarelli apulaistietosuojavaltuutetuksi.

Puhemies allekirjoittaa nimityspäätöksen keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö