Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 januari 2009 - Strasbourg

6. Dataskydd (utnämning av datatillsynsman och biträdande datatillsynsman)

Talmannen meddelade att talmanskonferensen, i enlighet med artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000, vid sitt sammanträde den 8 januari 2009 och efter överläggningar i utskottet LIBE hade godkänt parlamentets och rådets gemensamma utnämning av Peter Hustinx till europeisk datatillsynsman och Giovanni Buttarelli till biträdande datatillsynsman.

Talmannen skulle på onsdagen tillsammans med rådets tjänstgörande ordförande underteckna beslutet om utnämningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy