Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург

7. Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета, съгласно член 68 от Правилника за дейността, ще подпише в сряда следните актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажбата и замяната (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно наименованията на текстилните продукти (преработена версия) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно кодекс за поведение при компютъризирани системи за резервация и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2299/89 (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването на типа на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).

Правна информация - Политика за поверителност