Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. ledna 2009 - Štrasburk

7. Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Předseda oznámil, že podle článku 68 jednacího řádu Evropského parlamentu ve středu podepíše společně s předsedou Rady následující akty, které byly přijaty postupem spolurozhodování:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií (přepracované znění) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu vozidel na vodíkový pohon, a o změně směrnice 2007/46/ES (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2299/89 (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o využití Vízového informačního systému (VIS) podle Schengenského hraničního kodexu (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí