Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. tammikuuta 2009 - Strasbourg

7. Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona parlamentin työjärjestyksen 68 artiklan mukaisesti yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksytyt säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksia, pitkäkestoisia lomatuotteita, jälleenmyyntiä ja vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekstiilien nimityksistä (uudelleenlaadittu toisinto) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2299/89 kumoamisesta (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän (VIS) Schengenin rajasäännöstön mukaisen käytön osalta (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivien 2003/102/EY ja 2005/66/EY kumoamisesta (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö