Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2009. gada 12. janvāris - Strasbūra

7. Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 68. pantu viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos koplēmuma procedūrā pieņemtos tiesību aktus.

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar daļlaika lietojuma tiesībām, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, tālākpārdošanas un apmaiņas līgumiem (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par tekstilmateriālu nosaukumiem (pārstrādāta) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 2299/89 atcelšanu (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar kuru Regulu (EK) Nr. 562/2006 groza attiecībā uz Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izmantošanu saistībā ar Šengenas Robežu kodeksu (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par mehānisko transportlīdzekļu tipu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika