Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 12. januar 2009 - Strasbourg

7. Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členom 68 Poslovnika Evropskega parlamenta v sredo skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete v postopku soodločanja:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave (03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD));

- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta o tekstilnih imenih (prenovitev) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD));

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik in spremembi Direktive 2007/46/ES (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD));

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2299/89 (03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 glede uporabe vizumskega informacijskega sistema (VIS) v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah (03676/2008/LEX - C6-0007/2009 - 2008/0041(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede zaščite pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, o spremembi Direktive 2007/46/ES in razveljavitvi direktiv 2003/102/ES in 2005/66/ES (03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov