Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург

9. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 108 от Правилника за дейността):

- (O-0102/2008) зададен от Cornelis Visser, Ivo Belet и Ruth Hieronymi, от името на комисията CULT,към Комисията: Преразглеждане на съобщението за радио- и телевизионно разпространяване - държавна помощ за публично радио- и телевизионно разпространяване (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008) зададен от Neil Parish, от името на комисията AGRI, към Комисията: Регламент (ЕО) № 1/2005 за защита на животните по време на транспортиране (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008) зададен от Neil Parish, от името на комисията AGRI, към Комисията: Средиземноморската диета (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009) зададен от Paolo Costa, от името на комисията TRAN, и Gerardo Galeote, от името на комисията DEVE, към Комисията: План за действие за градска мобилност (B6-0002/2009)

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski и Janusz Wojciechowski, за подпомагане на специалните олимпийски игри в Европейския съюз (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin и Corina Creţu, за неправомерното лишаване от собственост на румънски граждани в резултат на погрешно прилагане на законодателство относно правния статут на собствеността (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke и Koenraad Dillen, за опити за конфискация на манастира Сан Габриел в югоизточна Турция (0003/2009)

Правна информация - Политика за поверителност