Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. ledna 2009 - Štrasburk

9. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 108 jednacího řádu):

- (O-0102/2008), kterou pokládají Cornelis Visser, Ivo Belet a Ruth Hieronymi za výbor CULT Komisi: Revize sdělení o vysílání – státní podpora veřejnoprávnímu vysílání (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008), kterou pokládá Neil Parish za výbor AGRI Komisi: Nařízení o ochraně zvířat během přepravy (ES) č. 1/2005: výroční zprávy členských států o uplatňování tohoto nařízení (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008), kterou pokládá Neil Parish za výbor AGRI Komisi: Středomořská strava (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009), kterou pokládají Paolo Costa za výbor TRAN a Gerardo Galeote za výbor DEVE Komisi: Akční plán pro městskou mobilitu (B6-0002/2009)

2) písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski a Janusz Wojciechowski o finanční podpoře organizace Special Olympics v Evropské unii (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin a Corina Creţu o protiprávním vyvlastnění řady rumunských občanů v důsledku uplatňování nesprávných právních předpisů týkajících se vlastnického práva (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke a Koenraad Dillen o pokusech dosáhnout propadnutí kláštera sv. Gabriela vjihovýchodním Turecku ve prospěch státu (0003/2009)

Právní upozornění - Ochrana soukromí