Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. januar 2009 - Strasbourg

9. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 108):

- (O-0102/2008) af Cornelis Visser, Ivo Belet og Ruth Hieronymi for CULT til Kommissionen: Revision af meddelelsen om radio-tv-virksomhed - statsstøtte til offentlig radio- og tv-virksomhed (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008) af Neil Parish for AGRI til Kommissionen: Forordning (EF) nr. 1/2005 om dyretransport: Medlemsstaternes årsrapporter om håndhævelsen (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008) af Neil Parish for AGRI til Kommissionen: Middelhavsdiæten (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009) af Paolo Costa for TRAN og Gerardo Galeote for DEVE til Kommissionen: Handlingsplanen om mobilitet i byer (B6-0002/2009)

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski og Janusz Wojciechowski om støtte til De Paralympiske Lege i Den Europæiske Union (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin og Corina Creţu om lovstridig ekspropriering af talrige rumænske borgere som følge af gennemførelsen af en uklar lovgivning vedrørende de retlige bestemmelser om ejendomsret (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke og Koenraad Dillen om forsøgene på at få konfiskeret St. Gabriel-klosteret i det sydøstlige Tyrkiet (0003/2009).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik