Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 januari 2009 - Straatsburg

9. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) mondelinge vragen (artikel 108 van het Reglement):

- (O-0102/2008) van Cornelis Visser, Ivo Belet en Ruth Hieronymi, namens de Commissie CULT,aan de Commissie: Herziening omroepmededeling - Staatssteun voor openbare omroepen (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008) van Neil Parish, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Verordening (EG) nr. 1/2005 - vervoer van dieren: jaarverslagen van de lidstaten inzake tenuitvoerlegging (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008) van Neil Parish, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Mediterraan voedselpakket (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009) van Paolo Costa, namens de Commissie TRAN, en Gerardo Galeote, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Actieplan inzake stedelijke mobiliteit (B6-0002/2009)

2) schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski en Janusz Wojciechowski over steun voor speciale Olympische Spelen in de Europese Unie (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin en Corina Creţu over de ongegronde onteigening van een aantal Roemeense burgers met behulp van een onjuiste wettelijke regeling inzake eigendom (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke en Koenraad Dillen over de pogingen tot verbeurdverklaring van het Sint-Gabriël klooster in het zuidoosten van Turkije (0003/2009)

Juridische mededeling - Privacybeleid