Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r. - Strasburg

9. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- (O-0102/2008), które skierowali Cornelis Visser, Ivo Belet i Ruth Hieronymi, w imieniu komisji CULT,do Komisji: Przegląd komunikatu w sprawie radiofonii i telewizji - pomoc państwa dla nadawców publicznych (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008), które skierował Neil Parish, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Rozporządzenie w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu (WE) nr 1/2005: roczne sprawozdania państw członkowskich w sprawie wdrażania przepisów (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008), które skierował Neil Parish, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Dieta śródziemnomorska (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009), które skierowali Paolo Costa, w imieniu komisji TRAN, i Gerardo Galeote, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Plan działania w sprawie mobilności miejskiej (B6-0002/2009)

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski i Janusz Wojciechowski w sprawie wsparcia Olimpiad Specjalnych w Unii Europejskiej (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin i Corina Creţu w sprawie bezprawnego wywłaszczenia wielu obywateli rumuńskich w związku z zastosowaniem wprowadzających w błąd przepisów dotyczących prawa własności (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke i Koenraad Dillen w sprawie usiłowania poddania konfiskacie klasztoru św. Gabriela w południowo-wschodniej Turcji (0003/2009)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności