Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. januára 2009 - Štrasburg

9. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku):

- (O-0102/2008), ktorú položili Cornelis Visser, Ivo Belet a Ruth Hieronymi, za výbor CULT, pre Komisiu: Revízia oznámenia o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pre verejnoprávne vysielanie (oznámenie o vysielaní) (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008), ktorú položil Neil Parish, za výbor AGRI, pre Komisiu: Nariadenie (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy: výročné správy členských štátov o jeho presadzovaní (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008), ktorú položil Neil Parish, za výbor AGRI, pre Komisiu: Stredomorská strava (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009), ktorú položil Paolo Costa, za výbor TRAN, a Gerardo Galeote, za výbor DEVE, pre Komisiu: Akčný plán pre mestskú mobilitu (B6-0002/2009)

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski a Janusz Wojciechowski o podpore organizácie Special Olympics v Európskej únii (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin a Corina Creţu o nezákonnom vyvlastnení niektorých rumunských občanov v dôsledku uplatnenia chybných právnych predpisov týkajúcich sa právneho režimu v oblasti vlastníctva (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke a Koenraad Dillen o snahách skonfiškovať Kláštor sv. Gabriela v juhovýchodnom Turecku (0003/2009)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia