Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 12. januar 2009 - Strasbourg

9. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 108 Poslovnika):

- (O-0102/2008), ki so ga postavili Cornelis Visser, Ivo Belet in Ruth Hieronymi v imenu odbora CULT Komisiji: Revizija sporočila o radiodifuziji - državna pomoč za javno radiotelevizijo (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008), ki ga je postavil Neil Parish v imenu odbora AGRI Komisiji: Uredba o prevozu živali (ES) št. 1/2005: letna poročila držav članic o izvajanju (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008), ki ga je postavil Neil Parish v imenu odbora AGRI Komisiji: Sredozemska prehrana (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009), ki sta ga postavila Paolo Costa v imenu odbora TRAN in Gerardo Galeote v imenu odbora DEVE Komisiji: Akcijski načrt o mobilnosti v mestih (B6-0002/2009)

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski in Janusz Wojciechowski o podpori specialne olimpijade v Evropski uniji (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin in Corina Creţu o protipravni razlastitvi številnih romunskih državljanov na podlagi pomanjkljive zakonodaje, ki ureja lastninskopravna razmerja (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke in Koenraad Dillen o poskusih razlastitve samostana svetega Gabrijela v jugovzhodni Turčiji (0003/2009)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov