Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 januari 2009 - Strasbourg

9. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 108 i arbetsordningen)::

- (O-0102/2008) från Cornelis Visser, Ivo Belet och Ruth Hieronymi, för utskottet CULT,till kommissionen: Översynen av kommissionens meddelande om statligt stöd till radio och TV i allmänhetens tjänst (B6-0495/2008)

- (O-0134/2008) från Neil Parish, för utskottet AGRI, till kommissionen: Förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport - medlemsstaternas årliga genomföranderapporter (B6-0496/2008)

- (O-0135/2008) från Neil Parish, för utskottet AGRI, till kommissionen: Medelhavsdieten (B6-0497/2008)

- (O-0143/2009) från Paolo Costa, för utskottet TRAN, och Gerardo Galeote, för utskottet DEVE, till kommissionen: Handlingsplanen för rörlighet i städer (B6-0002/2009)

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski och Janusz Wojciechowski, om stöd till Special Olympics-tävlingarna i Europeiska unionen (0001/2009)

- Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin och Corina Creţu, om illegal expropriering av ett antal rumänska medborgares egendom genom tillämpning av missvisande egendomsrättsliga bestämmelser (0002/2009)

- Philip Claeys, Frank Vanhecke och Koenraad Dillen, om försöken att konfiskera S:t Gabrielklostret i sydöstra Turkiet (0003/2009)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy