Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург

11. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Протокол към споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз;

- Споразумение между Европейската общност и Държавата Израел за някои аспекти на въздухоплавателните услуги.

Правна информация - Политика за поверителност