Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. ledna 2009 - Štrasburk

11. Texty dohod dodané Radou

Rada předala ověřené kopie těchto dokumentů:

- protokol k dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení
Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
;

- dohoda mezi Eropským společenstvím a Státem Izrael o některých aspektech leteckých služeb.

Právní upozornění - Ochrana soukromí