Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 januari 2009 - Straatsburg

11. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- Protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie;

- Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten.

Juridische mededeling - Privacybeleid