Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. januára 2009 - Štrasburg

11. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Protokol k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii;

- Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia