Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург

12. Ред на работа
CRE

Съгласно дневния ред се пристъпва към определяне реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания от януари 2009 г. (PE 418.510/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член132 от Правилника за дейността):

Понеделник

Докладът Andrikiene A6-0498/2008 (точка 42 от PDOJ) ще бъде поставен на гласуване в сряда без разисквания.

Вторник

Не се предлага промяна.

Сряда

Искане на групата Verts/ALE за приключване на разискванията относно положението в Близкия изток/Газа (точка 55 от PDOJ) с внасяне на предложения за резолюция.

Изказаха се: Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който мотивира искането, Hannes Swoboda, от името на групата PSE, и Elmar Brok, от името на групата PPE-DE.

С електронно гласуване (105 гласа „за“, 86 гласа „против“, 12 въздържали се) Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните крайни срокове:

Предложения за резолюция: днес, 12 януари 2009 г., 20 ч.

Изменения и предложения за обща резолюция: сряда, 14 януари 2009 г., 10 ч.

Четвъртък

Не се предлага промяна.

°
° ° °

Изказаха се: относно доставките на газ за Украйна и ЕС от Русия (точка 56 от PDOJ) Daniel Cohn-Bendit и Giorgos Dimitrakopoulos, последният - за да поиска Комисията да предостави на Парламента уточнения във връзка с последните развития на положението.

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност