Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0132(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0443/2008

Rozpravy :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Hlasování :

PV 13/01/2009 - 6.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0010

Zápis
Pondělí, 12. ledna 2009 - Štrasburk

14. Rámcová směrnice o udržitelném používání pesticidů ***II – Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh ***II (rozprava)
Doslovné záznamy

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje přijatého Radou k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß uvedla doporučení pro druhé čtení.

Hiltrud Breyer uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupili: Stavros Dimas (člen Komise) a Androulla Vassiliou (členka Komise).

Vystoupili: Erna Hennicot-Schoepges za skupinu PPE-DE, Dan Jørgensen za skupinu PSE, Anne Laperrouze za skupinu ALDE, Liam Aylward za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Ashley Mote nezařazený, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz a Bart Staes.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

Vystoupili: Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish a Avril Doyle.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski a James Nicholson.

Vystoupil Stavros Dimas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

Vystoupili: Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness a Hiltrud Breyer k příspěvku, který přednesla Mairead McGuinness.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 13.01.2009 a bod 6.11 zápisu ze dne 13.01.2009.

Právní upozornění - Ochrana soukromí