Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0132(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0443/2008

Forhandlinger :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Afstemninger :

PV 13/01/2009 - 6.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0010

Protokol
Mandag den 12. januar 2009 - Strasbourg

14. Bæredygtig anvendelse af pesticider ***II - Omsætning af plantebeskyttelsesmidler ***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omsætning af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Hiltrud Breyer forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Talere: Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) og Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen).

Talere: Erna Hennicot-Schoepges for PPE-DE-Gruppen, Dan Jørgensen for PSE-Gruppen, Anne Laperrouze for ALDE-Gruppen, Liam Aylward for UEN-Gruppen, Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen, Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Ashley Mote løsgænger, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz og Bart Staes.

FORSÆDE: Mechtild ROTHE
næstformand

Talere: Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish og Avril Doyle.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski og James Nicholson.

Stavros Dimas tog ordet.

FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

Talere: Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness og Hiltrud Breyer, sidstnævnte om indlægget af Mairead McGuinness.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 13.01.2009 og punkt 6.11 i protokollen af 13.01.2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik