Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0132(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0443/2008

Arutelud :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Hääletused :

PV 13/01/2009 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0010

Protokoll
Esmaspäev, 12. jaanuar 2009 - Strasbourg

14. Tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks ***II - Taimekaitsevahendite turuleviimine ***II (arutelu)
Istungi stenogramm

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Hiltrud Breyer tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võtsid Stavros Dimas (komisjoni liige) ja Androulla Vassiliou (komisjoni liige).

Sõna võtsid Erna Hennicot-Schoepges fraktsiooni PPE-DE nimel, Dan Jørgensen fraktsiooni PSE nimel, Anne Laperrouze fraktsiooni ALDE nimel, Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Ashley Mote (fraktsioonilise kuuluvuseta), Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz ja Bart Staes.

ISTUNGI JUHATAJA: Mechtild ROTHE
asepresident

Sõna võtsid Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish ja Avril Doyle.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski ja James Nicholson.

Sõna võttis Stavros Dimas.

ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE
asepresident

Sõna võtsid Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness ja Hiltrud Breyer Mairead McGuinnessi sõnavõtu kohta.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.01.2009protokoll punkt 6.10 ja 13.01.2009protokoll punkt 6.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika