Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0132(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0443/2008

Viták :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Szavazatok :

PV 13/01/2009 - 6.10
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0010

Jegyzőkönyv
2009. január 12., Hétfő - Strasbourg

14. A peszticidek fenntartható használatáról szóló keretirányelv ***II - Növényvédő szerek forgalomba hozatala ***II (vita)
CRE

Ajánlás második olvasatra a Tanács által elfogadott közös álláspontról egy a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Ajánlás második olvasatra a Tanács által elfogadott közös álláspontról a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására és a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezésére tekintettel [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Hiltrud Breyer előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja) és Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Erna Hennicot-Schoepges, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dan Jørgensen, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anne Laperrouze, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liam Aylward, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Hiltrud Breyer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Ashley Mote, független, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz és Bart Staes.

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

Felszólal: Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish és Avril Doyle.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski és James Nicholson.

Felszólal: Stavros Dimas.

ELNÖKÖL: Martine ROURE
alelnök

Felszólal: Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness és Hiltrud Breyer, utóbbi Mairead McGuinness felszólalásával kapcsolatban.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.13-i jegyzőkönyv 6.10. pont és 2009.01.13-i jegyzőkönyv 6.11. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat