Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0132(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0443/2008

Debatten :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Stemmingen :

PV 13/01/2009 - 6.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0010

Notulen
Maandag 12 januari 2009 - Straatsburg

14. Kaderrichtlijn duurzaam gebruik van pesticiden ***II - Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Hiltrud Breyer licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas (lid van de Commissie) en Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Erna Hennicot-Schoepges, namens de PPE-DE-Fractie, Dan Jørgensen, namens de PSE-Fractie, Anne Laperrouze, namens de ALDE-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Hiltrud Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Ashley Mote, niet-ingeschrevene, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz en Bart Staes.

VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish en Avril Doyle.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski en James Nicholson.

Het woord wordt gevoerd door Stavros Dimas.

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness en Hiltrud Breyer, laatstgenoemde over de woorden van Mairead McGuinness.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 13.01.2009 en punt 6.11 van de notulen van 13.01.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid