Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0132(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0443/2008

Debaty :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Głosowanie :

PV 13/01/2009 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0010

Protokół
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r. - Strasburg

14. Zrównoważone stosowanie pestycydów ***II - Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin ***II (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Hiltrud Breyer przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrali: Stavros Dimas (członek Komisji) i Androulla Vassiliou (członkini Komisji).

Głos zabrali: Erna Hennicot-Schoepges w imieniu grupy PPE-DE, Dan Jørgensen w imieniu grupy PSE, Anne Laperrouze w imieniu grupy ALDE, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Ashley Mote niezrzeszony, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz i Bart Staes.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish i Avril Doyle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski i James Nicholson.

Głos zabrał Stavros Dimas.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness i Hiltrud Breyer, ta ostatnia w sprawie wystąpienia Mairead McGuinness.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 13.01.2009 i pkt 6.11 protokołu z dnia 13.01.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności