Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0132(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0443/2008

Dezbateri :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Voturi :

PV 13/01/2009 - 6.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0010

Proces-verbal
Luni, 12 ianuarie 2009 - Strasbourg

14. Directiva cadru referitoare la utilizarea durabilă a pesticidelor ***II - Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare ***II (dezbatere)
Stenograma

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru acţiuni comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Christa Klaß (A6-0443/2008)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor Consiliului nr. 79/117/CEE/şi 91/414/CEE [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

Christa Klaß a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Hiltrud Breyer a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

Au intervenit: Stavros Dimas (membru al Comisiei) şi Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Au intervenit: Erna Hennicot-Schoepges, în numele Grupului PPE-DE, Dan Jørgensen, în numele Grupului PSE, Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE, Liam Aylward, în numele Grupului UEN, Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE, Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Ashley Mote, neafiliat, Marianne Thyssen, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Leopold Józef Rutowicz şi Bart Staes.

PREZIDEAZĂ: Mechtild ROTHE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Mary Lou McDonald, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Thomas Wise, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Madeleine Jouye de Grandmaison, Kathy Sinnott, Fernand Le Rachinel, Anja Weisgerber, Daciana Octavia Sârbu, Holger Krahmer, Janusz Wojciechowski, Jim Allister, Richard Seeber, Bogdan Golik, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso, Robert Sturdy, Alojz Peterle, Neil Parish şi Avril Doyle.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Colm Burke, Zuzana Roithová, Gerard Batten, Péter Olajos, Reinhard Rack, Czesław Adam Siekierski şi James Nicholson.

A intervenit Stavros Dimas.

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Androulla Vassiliou, Christa Klaß, Hiltrud Breyer, Mairead McGuinness şi Hiltrud Breyer, aceasta din urmă cu privire la intervenţia lui Mairead McGuinness.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 13.01.2009 şi punctul 6.11 al PV din 13.01.2009.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate