Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0143/2008

Внесени текстове :

O-0143/2008 (B6-0002/2009)

Разисквания :

PV 12/01/2009 - 15
CRE 12/01/2009 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург

15. План за действие за градска мобилност (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0143/2008) зададен от Paolo Costa, от името на комисията TRAN и Gerardo Galeote, от името на комисията DEVE, към Комисията: Плана за действие за градска мобилност (B6-0002/2009)

Paolo Costa разви въпроса, изискващ устен отговор.

Androulla Vassiliou (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Reinhard Rack, от името на групата PPE-DE, Gilles Savary, от името на групата PSE, Jean Marie Beaupuy, от името на групата ALDE, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, Monica Giuntini, Jan Olbrycht и Saïd El Khadraoui.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се Androulla Vassiliou.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност