Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0102/2008

Внесени текстове :

O-0102/2008 (B6-0495/2008)

Разисквания :

PV 12/01/2009 - 16
CRE 12/01/2009 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург

16. Преразглеждане на съобщението за радио- и телевизионно разпространяване - държавна помощ за публично радио- и телевизионно разпространяване (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0102/2008) зададен от Cornelis Visser, Ivo Belet и Ruth Hieronymi, от името на комисията CULT, към Комисията: Преразглеждане на съобщението за радио- и телевизионно разпространяване - държавна помощ за публично радио- и телевизионно разпространяване (B6-0495/2008)

Cornelis Visser разви въпроса, изискващ устен отговор.

Androulla Vassiliou (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Ivo Belet, от името на групата PPE-DE, Katerina Batzeli, от името на групата PSE, Ignasi Guardans Cambó, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Manolis Mavrommatis, Maria Badia i Cutchet, Ieke van den Burg и Emine Bozkurt.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Thomas Mann и Zuzana Roithová.

Изказа се Androulla Vassiliou.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност