Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0102/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0102/2008 (B6-0495/2008)

Συζήτηση :

PV 12/01/2009 - 16
CRE 12/01/2009 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

16. Αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις - κρατικές ενισχύσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0102/2008) που κατέθεσαν οι Cornelis Visser, Ivo Belet και Ruth Hieronymi, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις - κρατικές ενισχύσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (B6-0495/2008)

Ο Cornelis Visser αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Κατερίνα Μπατζελή, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Μανώλης Μαυρομμάτης, Maria Badia i Cutchet, Ieke van den Burg και Emine Bozkurt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Thomas Mann και Zuzana Roithová.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου