Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0102/2008

Teksty złożone :

O-0102/2008 (B6-0495/2008)

Debaty :

PV 12/01/2009 - 16
CRE 12/01/2009 - 16

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r. - Strasburg

16. Zmiana komunikatu w sprawie radiofonii i telewizji- Pomoc państwa dla publicznych podmiotów nadawczych (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie ustne (O-0102/2008), które zadali Cornelis Visser, Ivo Belet i Ruth Hieronymi, w imieniu komisji CULT, do Komisji: Przegląd komunikatu w sprawie radiofonii i telewizji - pomoc państwa dla nadawców publicznych (B6-0495/2008)

Cornelis Visser zadał pytanie ustne.

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE-DE, Katerina Batzeli w imieniu grupy PSE, Ignasi Guardans Cambó w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Manolis Mavrommatis, Maria Badia i Cutchet, Ieke van den Burg i Emine Bozkurt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Thomas Mann i Zuzana Roithová.

Głos zabrała Androulla Vassiliou.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności