Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург

17. Търговски и икономически отношения със Западните Балкани (кратко представяне)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно търговските и икономически отношения със Западните Балкани [2008/2149(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

Bastiaan Belder направи представянето.

Изказа се Androulla Vassiliou (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 13.01.2009.

Правна информация - Политика за поверителност