Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

17. Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια (συνοπτική παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια [2008/2149(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

Ο Bastiaan Belder προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου