Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 januari 2009 - Straatsburg

17. Handels- en economische betrekkingen met de Westelijke Balkan (korte presentatie)
Volledige verslagen

Verslag over handel en economische betrekkingen met de Westelijke Balkan [2008/2149(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

Bastiaan Belder presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 13.01.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid