Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 stycznia 2009 r. - Strasburg

17. Stosunki gospodarcze i handlowe z Bałkanami Zachodnimi (krótka prezentacja)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych z Bałkanami Zachodnimi [2008/2149(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

Bastiaan Belder dokonał prezentacji.

Głos zabrała Androulla Vassiliou (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 13.01.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności