Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 януари 2009 г. - Страсбург

18. Обща селскостопанска политика и глобално осигуряване на прехраната (кратко представяне)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно Общата селскостопанска политика и глобално осигуряване на прехраната [2008/2153(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

Mairead McGuinness направи представянето.

Изказа се Androulla Vassiliou (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 13.01.2009.

Правна информация - Политика за поверителност