Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. januára 2009 - Štrasburg

19. Perspektívy rozvoja občianskeho dialógu v kontexte Lisabonskej zmluvy (stručná prezentácia)
Doslovný zápis

Správa: Perspektívy rozvoja občianskeho dialógu v kontexte Lisabonskej zmluvy [2008/2067(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

Genowefa Grabowska predniesla správu.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 13.01.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia