Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2114(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0514/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0514/2008

Συζήτηση :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2009 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0008

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

21. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (συνοπτική παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση [2008/2114(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

Παρεμβαίνει η Barbara Weiler, η οποία ασκεί κριτική επί της διαδικασίας της "συνοπτικής παρουσίασης" που προβλέπεται στο άρθρο 131 α του Κανονισμού, και προβαίνει στην παρουσίαση της έκθεσής της.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Σε συνέχεια της παρέμβασης της Barbara Weiler, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 45, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου