Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2039(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0491/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0491/2008

Συζήτηση :

PV 12/01/2009 - 23
CRE 12/01/2009 - 23

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2009 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0024

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

23. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (συνοπτική παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας [2008/2039(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

Η Teresa Riera Madurell προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.01.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου