Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 12. ledna 2009 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství ve výborech a delegacích
 6.Ochrana údajů (jmenování evropského inspektora a zástupce inspektora)
 7.Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování
 8.Předložení dokumentů
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 10.Petice
 11.Texty dohod dodané Radou
 12.Plán práce
 13.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 14.Rámcová směrnice o udržitelném používání pesticidů ***II – Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh ***II (rozprava)
 15.Akční plán o městské mobilitě (rozprava)
 16.Revize sdělení o vysílání – státní podpora veřejnoprávnímu vysílání (rozprava)
 17.Obchodní a hospodářské vztahy s oblastí západního Balkánu (krátké přednesení)
 18.Společná zemědělská politika a potravinové zabezpečení světa (krátké přednesení)
 19.Perspektivy rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy (krátké přednesení)
 20.Veřejné finance v HMU – 2007 a 2008 (krátké přednesení)
 21.Provádění, uplatňování a prosazování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě (krátké přednesení)
 22.Společná rybářská politika a ekosystémový přístup k řízení rybolovu (krátké přednesení)
 23.Provádění a uplatňování směrnice 2002/73/ES o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (krátké přednesení)
 24.Pořad jednání příštího zasedání
 25.Ukončení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (131 kb) Prezenční listina (57 kb) 
 
Zápis (114 kb) Prezenční listina (22 kb) 
 
Zápis (207 kb) Prezenční listina (62 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí